Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Tom Robbins

Η ανθρωπότητα εξελίχθηκε (αν εξελίχθηκε), όχι γιατί υπήρξε σοβαρή, υπεύθυνη και προσεκτική, αλλά γιατί υπήρξε κεφάτη, επαναστατική και ανώριμη” – Τρυποκάρυδος

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Άγιος Αυγουστίνος


Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε”

Σωκράτης Μάλαμας"Ψυχή που δεν αμάρτησε ποτέ της δεν αγιάζει" - Είναι σκοτάδι

Κορώνα γράμματα η ζωή μα εγώ το κέρμα χάνω” – Είναι σκοτάδι