Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Κορνήλιος Καστοριάδης

 "Η συγκρότηση ενός λαού σε πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά κάτι το οποίο δημιουργείται. Μπορούμε απλώς να διαπιστώσουμε ότι, όταν απουσιάζει μια τέτοια δημιουργία, τότε, τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης κατάστασης διατηρούνται ή αλλάζουν μόνο μορφή."

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Αριστοτέλης

"Ας θεωρήσουμε ως αυτάρκες εκείνο που από μόνο του κάνει τη ζωή επιθυμητή και να μην της λείπει τίποτα, και κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι είναι η ευδεμονία"

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Διογένης

“Είναι προνόμιο των Θεών να μην θέλουν τίποτα, και προνόμιο των ανθρώπων που μοιάζουν στους Θεούς να θέλουν λίγα”.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Επίκτητος

Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα,
ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα·
Είναι έργο απαίδευτου να κατηγορεί τους άλλους,για όσα πράττει ο ίδιος
Έργο εκείνου που άρχισε να εκπαιδεύεται να κατηγορεί τον εαυτό του
Έργο του εκπαιδευμένου είναι να μην κατηγορεί ούτε άλλον ούτε τον εαυτό του