Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Ηρόδοτος

"Ο καλύτερος άνδρας είναι αυτός που όταν σχεδιάζει φοβάται και λαμβάνει υπόψη όλα όσα μπορεί να του συμβούν, αλλά τη στιγμή της δράσης είναι αποφασιστικός και γενναίος."