Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Κορνήλιος Καστοριάδης

"Η ελευθερία είναι δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα, η οποία ξέρει τα όρια της, ξέρει να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία γνωρίζει ότι όλα μπορεί να τα κάνει, αλλά επίσης γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τα κάνει όλα."

Θουκυδίδης

"Πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην οκνηρία και την ελευθερία."

Περικλής

"Εάν θέλετε να είστε ελεύθεροι, πρέπει να εργάζεστε."

Περικλής

"Η μεν αμάθεια γεννά θράσος, η δε σκέψις ενδοιασμόν" - Θουκιδίδου Ιστορίαι